Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

ПГИ - Сливен

 

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

Дата на сключване: 27.05.2016 г.

Изпълнител: "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен

 

Свалете договора от файловия сървър на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен

 

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обект: "Учебен корпус блок Б" в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен с РЗП 2475,30 км.м.". Договорът е между Възложителя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен и Изпълнителя "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен.