Договор с предмет "Изготвяне на технически паспорти"

ПГИ - Сливен

 

Договор с предмет "Изготвяне на технически паспорти"

Дата на сключване: 15.06.2016 г.

Изпълнител: "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен

 

 

Свалете договора от файловия сървър на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен

 

Договор с предмет "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, за обект: "Учебен корпус блок Б" в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен". Договорът е между Възложителя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен и Изпълнителя "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен.