Учебна 2019 / 2020 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 1. Стратегия за развитието на училището 2016-2020 година.

 2. График консултации-16.09-31.10.2019

 3. График консултации-5.11-20.12.2019

 4. Годишен план на училището.

 5. Правилник за дейността на училището.

 6. План за квалификационната дейност.

 7. Oрганизация на учебния ден на гимназиятa.

 8. Сeдмично разписание за първи учебен срок.

 9. Програма за предоставяне на равни възможности и уязвими групи.

 10. Училищен спортен календар.

 11. Етичен кодекс на училищната общност.

 12. ПРЕВЕНЦИЯ ....

 13. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


    

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  : ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ


 1. ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на поправителна сесия през м. юли 2018 г.

 2. ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на поправителна сесия през м. септември 2018 г.

   Покажи # 
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!