ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Бюджет и финансови отчети
Страница 1 от 3
НачалоПредишна123СледващаКрай
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Бюджет и финансови отчети Файлове: 28
В изпълнение на Постановленията на МС на РБ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му".
Файла:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 30.06.2015 г. Отчетът е публикуван в изпълнение на Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
ПГИ - Сливен 2015-07-05 1.6 MB 190
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. Версия:1
Отчетни данни за изпълнението по ЕБК за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
2016-02-14 1.73 MB 196
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 до 30.09.2014 г.
2015-02-17 1.87 MB 199
Бюджет на ПГИ - Сливен за 2016 г.
Бюджет на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за 2016 г. В изпълнение на Постановление на МС на РБ № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. ПГИ - Сливен публикува Бюджета на Гимназията за 2016 г.
2016-04-05 820.56 KB 204
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. на ПГИ - Сливен. Съгласно чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, като училище, прилагащо система на делигиран бюджет, публикува на сайта си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му.
2017-04-20 273.21 KB 205
Бюджет 2015
Бюджет за 2015 г., ПГ по икономика - Сливен, утвърден със заповед № РД 09-339 от 23.03.2015. Публикуван в изпълнение на Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението  на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
2015-04-29 390.29 KB 211
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 до 30.06.2014 г.
2014-07-18 1.03 MB 212
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 31.09.2016 г. В изпълнение на Постановление на МС на РБ № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. ПГИ - Сливен публикува Бюджета на Гимназията за 2016 г. Съгласно чл. 14 на ПМС № 380 "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.
2016-11-05 1.46 MB 216
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 31.03.2016 г. В изпълнение на Постановление на МС на РБ № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. ПГИ - Сливен публикува Бюджета на Гимназията за 2016 г. Съгласно чл. 14 на ПМС № 380 "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.
2016-07-24 911.13 KB 217
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 31.03.2015
2015-04-29 1.36 MB 219

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!