ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Бюджет и финансови отчети
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Бюджет и финансови отчети Файлове: 28
В изпълнение на Постановленията на МС на РБ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му".
Файла:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 30.06.2015 г. Отчетът е публикуван в изпълнение на Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
ПГИ - Сливен 2015-07-05 1.6 MB 190
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен към 31.03.2015
2015-04-29 1.36 MB 219
Бюджет 2015
Бюджет за 2015 г., ПГ по икономика - Сливен, утвърден със заповед № РД 09-339 от 23.03.2015. Публикуван в изпълнение на Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението  на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
2015-04-29 390.29 KB 211
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.
2015-02-17 1.89 MB 226
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 до 30.09.2014 г.
2015-02-17 1.87 MB 199
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 до 30.06.2014 г.
2014-07-18 1.03 MB 212
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2014 Версия:1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ПГ по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
ПГИ - Сливен 2014-05-17 634.93 KB 264
Бюджет 2014 г.
Бюджет за 2014 г., ПГ по икономика - Сливен
ПГИ - Сливен 2014-03-30 371.3 KB 287
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013
Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за касово изпълнение на бюджета за  2013 г.
2014-02-19 Български 758.49 KB 242
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2013
Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013 до 30.09.2013. В изпълнение на чл. 112 на ПМС № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. училищата и обслужващите звена, изпълняващи делегирани бюджети, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му.
2013-11-22 Български 752.79 KB 349

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!