ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Етичен кодекс на училищната общност
Етичен кодекс на училищната общност. Кодексът определя етичните правила за поведение между: - учители и служители в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен; учители, служители и ученици; учителски колектив; учители, служители и родители; Кодексът има за цел да формира организационна култура, спомагаща за утвърджаване на доброто име на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков", както и да стимулира саморегулацията на етичните норми в отношенията между учители, административен персонал, служители на училището и неговите партньори.


Данни

Размер 1.5 MB
Тегления 505
Език Български
Създаден 2016-12-13
Добавено от PGI
Променено на 2017-01-28
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!