ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. Версия:1
Отчни данни за изпълнението по ЕБК за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.


Данни

Размер 1.73 MB
Тегления 196
Създаден 2016-02-14
Добавено от PGI
Променено на 2016-04-20
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!