СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

pumeniq1

      

    

  

   

   На 28.04.2021 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика” по програма Еразъм+. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на училища, работодатели, учители и ученици. Участниците в семинара бяха запознати с организацията партньор, целите на проекта, предварителната подготовка, проведената анкета с участниците след предварителната подготовка, провеждане на мобилността, валидиране на резултатите и културната програма. Учениците, участници в мобилността, споделиха своите впечатления от пребиваването си в Португалия, представиха създадените от тях стартиращи предприятия и с какво участието им в проекта е допринесло за личностното им развитие.

pumeniq2 pumeniq3 pumeniq4
pumeniq5 pumeniq6 pumeniq7
pumeniq8 pumeniq9 pumeniq10