Цели и резултати на проекта „Дигитален английски“

 

logo

   

   

   Основна цел на проекта е съчетаване на преподаването на чужд език с придобиване на дигитални умения. Дейностите на проекта ще доведат до популяризиране на цялостен подход към преподаването и ученето на езици, свързан с използването на уеб инструменти и технологии. Съвременните ученици са пристрастени към социалните медии и онлайн игрите и трудно могат да бъдат откъснати от виртуалния свят. За да бъде ефективно тяхното обучение трябва да се търсят иновативни методи, които да съчетават методологията на преподаване с новите технологии.

   Планирани резултати на проекта:

  • Обмяна на опит и споделяне на добри практики в чуждоезиковото обучение с партньорски училища от Европа;
  • Намаляване до минимум пристрастяването към дигиталната среда, чрез ефективно използване на интернет с цел обучение;
  • Превръщане на класната стая в приятна и насърчителна учебна среда, което ще доведе до увеличаване на академичните постижения на учениците и повишаване на тяхното самочувствие;
  • Развиване на чуждоезикови умения, дигитални умения, творчество, критично мислене, умения за работа в екип у учениците;
  • Повишаване на професионалните умения на учителите и мотивацията им за работа чрез използване на иновации в образованието и интегрирането им в учебната програма;
  • Използване на уеб инструменти и технологии като ключкъм самообразоване и учене през целия живот, с цел личностно и професионално развитие.