УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – КАПУА, ИТАЛИЯ

 

 

dig1

          

   

  

   

  

   От 3 до 9 април 2022 г. в Капуа, Италия се проведе втората мобилност по проекта „Дигитален английски“. Участваха ученици и учители от партньорските училища в Португали, Италия, Турция, Румъния, Литва и България. Темата на срещата беше „Днес читател, утре лидер!“ Домакин на срещата беше професионална гимназия по икономика, мениджмънт и туризъм - ITET Federico II. Във връзка с темата на срещата домакините бяха организирали няколко семинара за работа с дигитални инструменти. Kahoot е безплатен инструмент за обучение, базиран на игри, който прави ученето забавно. Изисква минимум технически опит за създаване на викторини, анкети и дискусии. В момента тази платформа предлага 41 езика за създаване на вълнуващо и завладяващо учебно съдържание. Story Map е графичен уеб организатор, който се използва за създаване на сюжетни карти. Тези карти помагат за осмисляне на учебното съдържание и ефективно организиране на информация и идеи. Учениците разбират по-добре значението на текста чрез активно и целенасочено четене. Canva е платформа за графичен дизайн, използвана за създаване на визуално съдържание. Може да се използва за създаване на уроци и насърчава творчеството, сътрудничеството и визуалната комуникация. Акцентът на семинарите беше върху работата в екип, креативността и комуникационните умения на учениците. Обучението се проведе в интернационални групи с цел езикови и културни взаимодействия между участниците. Културната програма включваше посещение на историческите музеи в Капуа, Херкулан, Помпей, Неапол, Касерта и крайбрежието на Амалфи.

dig2 dig3 dig4
dig5 dig6 dig7