ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ” – СЛИВЕН

   Съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование и при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен ще извършва записване на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2020/2021 година при следния график:

 

   

І етап

13.07.2020 г. до 16.07.2020 г.

ІІ етап

20.07.2020 г. до 22.07.2020 г.

ІІІ етап

29.07.2020 г. до 30.07.2020 г.

Срок за подаване на документи след ІІІ етап

03.08.2020 г. до 04.09.2020 г.

Записване на класираните ученици след ІІІ етап

09.09.2020 г.

  

   

Необходими документи при записване

след завършен VІІ клас:

  1. Заявление за записване.
  2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
  3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – оригинал.

 

Работно време на комисията по записване на ученици:


от 8:00 часа до 17:00 часа /при необходимост до 17:30 часа/

Пожелаваме на всички осмокласници успех и сбъдване на техните мечти и желания!