ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ” – СЛИВЕН

 

Съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен ще извършва записване на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2022/2023 година при следния график:

 

І етап

13.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

ІІ етап

21.07.2022 г. до 22.07.2022 г.

ІІІ етап

01.08.2022 г. до 02.08.2022 г.

Срок за подаване на документи след ІІІ етап на класиране

03.08.2022 г. до 05.09.2022 г.

Записване на класираните ученици след ІІІ етап

09.09.2022 г.

 

Необходими документи при записване

след завършен VІІ клас:

  1. Заявление за записване.
  2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
 3. Медицинско свидетелство - оригинал, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно за здравословното  състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – оригинал.

 

Работно време на комисията по записване на ученици:

от 8:00 часа до 17:00 часа /при необходимост до 17:30 часа/

 

Пожелаваме на всички седмокласници успех!