Насилието и детето в 21 век

Участие в Националната научна конференция с международно участие

„Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/"

бединяването на усилията на всички ангажирани страни и създаването на обща визия за справянето с един от най-сериозните проблеми на обществото бе акцент на Националната научна конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/", проведена в Пловдив на 23 и 24 ноември 2017 г.

Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков" Сливен представи своето виждане по темата още в първи панел. Педагогическият съветник г-жа Стефка Султанова изложи в своята презентация работата в училището в часовете, по проекти, Ученическия парламент и сътрудничеството с външни организации.

„Целта ни е да пресечем гледните точки на институциите, научните среди, професионалистите и младите хора, за да допринесем за решаването на проблема с насилието над деца по най-добрия начин", заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева. Тя откри конференцията заедно с ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" проф. Запрян Козлуджов, зам.-кмета на Община Пловдив г-н Стефан Стоянов и председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание г-н Славчо Атанасов.

Г-жа Кънева подчерта, че за първи път в научен форум пълноценно са включени млади хора, които ще представят гледната точка на децата на България по основните теми, разглеждани по време на срещата. 8 от членовете на националния детски консултативен орган – Съветът на децата, са включени заедно с представителите на научните среди и професионалистите в работните панели. „За нас тази конференция е изключителна възможност да споделим мнението на нашите връстници и то да бъде взето предвид. По този начин ще се изгради едно по-добро бъдеще за всички млади хора", заяви представителят на децата от Област Пазарджик Трифон Аврамов. Представени бяха и посланията към гостите от младите хора, взели участие в 17-ия семинар на Фондация „Азия – Европа", провел се по-рано този месец.

Г-н Славчо Атанасов допълни, че за намаляването на насилието и тормоза над деца са предприети редица стъпки и са обединени усилията на законодателната, изпълнителната власт и неправителствените организации. Проведени са две кръгли маси, а работна група от 60 човека изготвя промени в законодателството, свързано с децата, за да се гарантират правата им по най-добрия начин. Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта подчерта, че „само единни можем да направим нещо добро за нашите деца".

За първи път при създаването на политики и мерки за закрила на децата се използва позитивен подход, който да бъде използван като инструмент за работа и обучение, заяви председателят на ДАЗД. Г-жа Кънева предложи изводите от работните панели също да бъдат интегрирани в програмите на Пловдивския университет, като това ще допринесе за бързата системна подкрепа на всички, работещи за и с деца. От страна на висшето училище бе потвърдено, че студентите ще пренесат усвоените знания и практики в своята учебна и професионална дейност.

По време на сесиите бяха обсъдени диагностиката и превенцията на насилието в предучилищна и начална училищна възраст, виртуалното насилие и кибертормоза, влиянието на агресията върху позитивното развитие, насилието в съвременното семейство.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!