Младежки кмет

 

Ученик от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен

 

     Младежки общински съвет е неполитическа неформална организация, представляваща интересите на младите хора в Община Сливен, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната, регионална и държавна власт и работеща в изпълнение на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и за развитието на гражданското общество.

     МОС работи в Младежки дом- Сливен, като част от програмата му за младежко самоуправление.

     Тази учебна година младежки кмет на град Сливен е Мартин Анастасов – ученик от 11 а клас.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!