Home Проекти

Проекти

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – МЕМ МАРТИНС, ПОРТУГАЛИЯ

mem01
        

  От 12 до 18 декември 2021 г. в Мем Мартинс, Португалия се проведе първата среща по проекта „Дигитален английски“. Темата на срещата беше: „Създаване на видеоклипове“.  Домакин на срещата беше „Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro“. Домакините бяха организирали семинари за запознаване и практическа работа с няколко дигитални инструменти. Flipgrid е инструмент за видео дискусии, проектиран от Microsoft специално за учители и ученици в дигиталната класна стая.

продължава>

Проект „Подкрепа за успех”

uspeh101
        uspeh13

   

Групи за допълнителни обучения и клубове за занимания по интереси в гимназията

   Традиционно учениците и учителите в гимназията  са много активно по отношение на сформирането на групи и клубове и реализирането на дейности по този проект. През последните три учебни години в периода 2018-2021 г. училищният живот беше обогатен от над 40 екипа и формации, изявяващи се в областите на науката, изкуствата, технологиите и спорта.

продължава>

ДНИ НА ЕРАЗЪМ

dni1
        

   Петото издание на инициативата „Дни на Еразъм“ се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. Това е инициатива на Европейската комисия, с която да се отбележи положителното въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които участват в нея. През 2021 г. инициативата е под патронажа на Европейския комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

продължава>

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

elsreshta1
   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    На 5 и 6 юли 2021 г. се проведе втора виртуална мобилност по проекта „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин CE Ave Maria San Cristobal Granada, Spain. За целта беше използвана електронната платформа Google Meet. В срещата участваха 18 учители от партньорските училища в Шотландия, Испания, Италия, Турция, Гърция и България.

 

продължава>

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

validirane1
   

   

  

   В края на практическото обучение на остров Мадейра всяка група представи създаденото от нея стартиращо предприятие. Коментирани бяха силните и слаби страни на всяка презентация, задавани бяха допълнителни въпроси. Излъчена беше групата с най-добър бизнес план и най-добро представяне.

продължава>

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

uspprak1
   

   

   Двадесет ученици от 11 клас, от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, бяха на практическо обучение в град Фуншал, на остров Мадейра. Практиката се проведе в периода 28 юни – 9 юли 2021 г. Дейността е по проект “Успешни млади икономисти”, по програма Еразъм +.

продължава>

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

spec22

   На 1 юни 2021 г. 20 ученици от 9 клас от гимназията участваха в урок по английски език заедно със своите връстници от Португалия, Италия, Литва, Румъния и Турция. Дейността е по проект „Дигитален английски“ по програма Еразъм+.

продължава>

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

eltarg1
   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

   От 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. се проведе виртуална мобилност по проект по програма Еразъм+ „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин Campbeltown Grammar School, Шотландия. В срещата, организирана в Google Meet, участваха 135 ученици и учители от от партньорските училища в Испания, Италия, Турция, Гърция, Шотландия и България. Това е последната международна среща, организирана с цел представяне на крайните продукти на партньорството.

продължава>

ПЪРВА ОНЛАЙН СРЕЩА

21vek1
   

ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ

   На 22 март 2021 г. се проведе първата онлайн среща по проект „Уменията на 21-ви век“. Участваха ученици и учители от партньорските училища от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Италианското училище,  „Istituto Omnicomprensivo Mattioli D'Acquisto“, беше домакин на срещата. Темата на уъркшопа беше „Избор на професия“. 

продължава>

Първа среща на партньорите

Първа среща на партньорите

zoom meeting digital english

   На 15 януари 2021 г. се състоя първата среща по проекта „Дигитален английски“. Срещата се проведе онлайн в електронната платформа ZOOM. На срещата присъстваха ръководителите на проекти от партньорските училища в Португалия, България, Италия, Румъния, Литва и Турция.

продължава>

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

01
   На 20.11.2020 г. преди отпътуването за България, президентът на Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, д-р на икономическите науки Нуно Барбоса, връчи сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността.

продължава>

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ

01
   От 9 до 20 ноември 2020 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика”. Партньор на гимназията е португалската организация Mobility Friends. Участници бяха 20 ученици от 12 клас от ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“- Сливен.

продължава>

Блог на проекта

 

БЛОГ НА ПРОЕКТА

 

 Блогът описва методологията на използване на Гугъл приложенията (Google Forms) за целите на образованието и други методи и инструменти  за съвременно, иновативно обучение (Padlet, Thinglink, Flipped Classroom). Представени са възможностите за създаване на игрови упражнения с въпроси и отговори в онлайн платформите за интерактивно съдържание (Kahoot и Quizziz).

продължава>

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

01
   

   Учителите, участвали в обучението по проект „ Интерактивни методи и технологии в класната стая“ по програма Еразъм+, проведоха открити уроци по английски език, информатика, икономика, български език и литература.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – САН САЛВО, ИТАЛИЯ

italy01
        

  От 21 до 27 ноември 2021 г. в Сан Салво, Италия се проведе третата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на информационна, медийна и технологична грамотност“.  Домакин на срещата беше „Istituto Omnicompresivo R. Mattioli - S.D’Acquisto“.

продължава>

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ravendostap07
        

   Продължаваме активно участието си в различните дейности по проекта. За обезпечаване на образователния процес по Дейност 1 бяха осигурени технически средства за педагогическите специалисти и нуждаещи се ученици. По Дейност 2 са сформирани групи за обучение на ученици, които желаят да подобрят уменията си за обучение от разстояние в електронна среда.

продължава>

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

2021-09-15 17_06_42-

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

    На 15 септември 2021 г. се проведе третата онлайн среща на партньорите. Домакин на срещата беше ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен. Използвана беше платформата Майкрософт Тиймс. На срещата присъства 9 учители от партньорските училища.

продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

u1
   

   

   В периода 03.10.2020 г. - 17.04.2021 г. участниците в проект „Успешни млади икономисти преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

продължава>

СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

pumeniq1
   На 28.04.2021 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика” по програма Еразъм+. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на училища, работодатели, учители и ученици.

продължава>

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

21vek21
   

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

   На 29 март 2021 г. се проведе втората онлайн среща по проект „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ беше домакин на срещата. Участваха 26 ученици и 10 учители от професионални гимназии от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Шест ученици от 11 клас представиха нашата гимназия – Мария Христова, Теодора Тодорова, Иван Иванов, Николай Динев, Стефан Събев.

 

продължава>

Цели и резултати на проекта „Дигитален английски“

 

logo

   Основна цел на проекта е съчетаване на преподаването на чужд език с придобиване на дигитални умения. Дейностите на проекта ще доведат до популяризиране на цялостен подход към преподаването и ученето на езици, свързан с използването на уеб инструменти и технологии. Съвременните ученици са пристрастени към социалните медии и онлайн игрите и трудно могат да бъдат откъснати от виртуалния свят. За да бъде ефективно тяхното обучение трябва да се търсят иновативни методи, които да съчетават методологията на преподаване с новите технологии.

   

продължава>

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

01
   

  Културната програма включваше запознаване с историческите забележителности на градовете Барселос, Порто, Гимараеш и Брага.


продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

01
   

   В периода 19.10.2019 - 01.02.2020, участниците в проекта „Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика“, преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ЕСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ

 21 01
   От 9 до 15 февруари 2020 г. в Сеитгази - Ескишехир, Турция се проведе втората среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на уменията за учене“.  Домакин на срещата беше „Професионална и техническа анадолска гимназия“.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!