Годишен концерт "Твоят час"

 

 

На 27.06.2017 г. се проведе годишният концерт на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”- Сливен по проект „Твоят час”. Проектът е  на Министерството на образованието и науката и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В периода 2010-2014 година ще се търси развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.
През тази учебна година в нашата гимназия всички можехме да избираме от 21 възможности за извънкласни дейности. В нашата гимназия функционираха цели 21 клуба. Клубове имаше за всеки! Всички успяхме да открием нещо интересно за себе си, нещо, което ни показва, че можем да учим, докато се забавляваме.
В концерта участваха клуб „Народни танци” и клуб „Танцови ритми” с ръководител и хореограф г-н Атанас Атанасов, които се представиха с  „Танц на венците”, „Шопска импресия”, „Женски шопски танц” и „Тракийски танц”. 
Участие взеха и децата от училищен театър „Мечтание” с ръководител г-жа Стефка Султанова. Освен грамоти за участие по проект „Твоят час” за поредна година бе връчен и призът „Актьор и актриса на годината” – отличилите се са Селин Мухарем от 10 а клас, Николай Василев от 11 б, Петя Русева и Кристина Толева от 10 а клас.Грамоти за участие по проект „Твоят час” бяха връчени и от ръководителите на всички останали клубове.
Сред изявилите се на празничната вечер бяха и Дерия Хасанова от 10 а клас, която изпълни народните песни „Стано, Стано” и „Ходих аз, мамо”, както и Свилен Василев от 10г клас с песента „Семейство”.
Гости на концерта бяха и балет „Грация” с ръководител г-жа Юлия Кирова, както и клуб „Китайски език и култура” и техният преподавател госпожица Джао Пени, които се представиха с песента „Приятели”.

 

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!