Клуб МЕГО

 

chs1        

Посещение на клуб „Родолюбие” при ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен в Община Сливен 

 

      Векове наред в човешката цивилизация приоритетна цел на всяка образователна система, независимо от географската ширина, на която се е осъществявала, е била да даде на подрастващите познания и умения, социален опит и самочувствие, необходими за успешната им реализация.

    Подготовката за живота сега се осъществява в изключително динамична обстановка. Непрекъснато се пресичат и противопоставят интереси в микро- и макро-мащаб, обусловени от процеси и тенденции, непознати дори в близкото минало. Несигурността в настоящето и бъдещето подтиква индивида да брани своите интереси - нерядко на всяка цена и всички средства. Свидетели сме на агресия, насилие, нетолерантно отношение към различните, вандализъм, нездрав национализъм, ксенофобски настроения, нагласи и много други. На преден план в битката за умовете и душите на бъдещите граждани отново трябва да се активира гражданското образование и то не само на подрастващите, а и на хората от всички възрасти на основата на общочовешките ценности и добрите идеи на будни българи.

     Формирането на основите на гражданско поведение в духа на демократичните ценности е сред приоритетите на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков" Сливен. Активното гражданско участие е гаранция за сигурността на демокрацията и нейните институции, но и задължително условие за разрешаване на предизвикателствата, пред които е изправено съвременното ни общество.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!