Обучение на учителите

 
СЕМИНАР ПО ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
На 19 и 20 ноември, 2016 г., във връзка с одобрен проект по програма Еразъм+ „Web 2.0 инструменти в образованието“, в гр. Казанлък, се проведе обучителен семинар с учителите от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков. Темата на семинара беше проектно-базирано обучение. Лектор на семинара беше доц. д-р Маргарита Тенева, преподавател в ТУ София, ИПФ-Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“. Целта на семинара беше запознаване с проектно-базираното обучение, като най подходящ метод за внедряване на Web 2.0 инструментите при организацията на учебния процес. Излизането извън рамките на традиционното обучение и прилагането на проектен метод развива творческото мислене, формира умения за представяне на идеи в различна форма, интегрира използването на информационните технологии, води до придобиване на социални умения и умения за работа в екип. След изходящ тест в края на семинара на учителите от гимназията бяха присъдени квалификационни кредити, свързани с тяхното кариерно развитие.