Последна среща в Налихан, Турция

picherno1      От 25 до 29 юни 2018 г. в Налихан, Турция се проведе последнатасреща по проекта„Web 2.0 инструменти в образованието". На срещата присъстваха 24директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Испания и България. Домакин на срещата беше училището Tuğrulbey Ortaokulu от Налихан. На тази среща беше представен крайния продукт на проекта "Web 2.0 Tools in Education" – методическо ръководство за използване на избраните от партньорството 5 Web 2.0 инструменти. Описани са основните характеристики на всеки инструмент, целевата група, целта на използване, ръководство за употреба, положителни и отрицателни страни, мнения на потребители и достъп до инструмента. Българският екип представи GeoGebra, класифициран в категория математически компетентности. Всички партньори представиха програмата, по която са осъществили разпространение на резултатите от проекта. Представени бяха и презентации на ученици, използвали Web 2.0 инструменти. В културната програма влизаше посещение на кмета и областния управител на Налихан, запознаване с културата и историята на региона и посещение на музея на анатолийските цивилизации в Анкара.
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1