КРАЕН ПРОДУКТ


КРАЕН ПРОДУКТ

   Крайният продукт на партньорството е ръководство за учители „A Teacher’s Guide on: Employability and Skills Development of European VET Students . Сътрудничеството между 5 държави: Полша, България, Италия, Португалия и Турция беше много успешно. Първо, в това ръководство споделяме опита, който имаме като преподаватели в сферата на професионалното образование.

   Второ, искаме да достигнем до възможно най-много учители от различни части на Европа. Този съвместен продукт на партньорството може да се използва за теоретични знания и практически упражнения за развиване уменията на 21-ви век у младите европейци.

   Ръководството описва онлайн инструменти за намиране на работа, учебни материали за развиване на умения за учене, умения за придобиване на информационна, медийна и технологична грамотност, житейски умения, умения за кандидатстване за работа и предприемачески умения.

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/75/375/105375/files/c69664c93.pdf