ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА


ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

 

spec22

   

   На 1 юни 2021 г. 20 ученици от 9 клас от гимназията участваха в урок по английски език заедно със своите връстници от Португалия, Италия, Литва, Румъния и Турция. Дейността е по проект „Дигитален английски“ по програма Еразъм+. Учениците представиха училищата си и предметите, които изучават в училище, извънкласни дейности, в които участват, спортни занимания и интереси. Целите на урока са свързани с укрепване на междукултурната комуникация; насърчаване на сътрудничеството; по-добри комуникативни умения на английски език; да се опознаем по-добре и да учим заедно.


spec24 spec25 spec27
spec26 spec23 spec21