ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

2021-09-15 17_06_42-

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

   На 15 септември 2021 г. се проведе третата онлайн среща на партньорите. Домакин на срещата беше ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен. Използвана беше платформата Майкрософт Тиймс. На срещата присъства 9 учители от партньорските училища.
   Дневният ред на срещата включваше преструктуриране на работната програма на проекта – дейности и мобилности. Определен беше периода на първата среща в Португалия и беше уточнена работната програма. Срещата ще фокусира върху развиване на различни ключови компетентности и създаване на учебно съдържание с помощта на дигитални инструменти - Kinemaster, Flipaclip, Flipgrid, Powtoon. Срещата беше оценена с анкета. Обновени бяха eTwinning и сайта на проекта.