Електронна търговия за стартиращи предприятия

logo

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

През учебната 2018/2019 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна шести международен проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Електронна търговия за стартиращи предприятия“. Номер на проекта 2018-1-ES01-KA229-050819_2. Проектът е на стойност 25 488 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Проектът „Електронна търговия за стартиращи предприятия" има за цел създаване на учебни материали, които свързват теоретичните с практическите знания. Основните етапи на проекта включват: създаване на реален продукт, маркетингово проучване, дизайн на опаковката на продукта, правна основа за износ, финансиране, производствен процес и уеб страница за електронна търговия.

Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са гимназии от Испания, Шотландия, Турция, Италия и Гърция. В програмата на проекта са предвидени 7 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 16 ученици и 14 учители.

Целта на проекта е подобряване на комуникативните умения на чужд език и разширяване на знанията за основните принципи в бизнеса и предприемачеството. Придобитите знания ще бъдат интегрирани в учебната програма по икономическите дисциплини.

 

Линк към eTwinning:

https://twinspace.etwinning.net/80350/pages/page/512218

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

elsreshta1
   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    На 5 и 6 юли 2021 г. се проведе втора виртуална мобилност по проекта „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин CE Ave Maria San Cristobal Granada, Spain. За целта беше използвана електронната платформа Google Meet. В срещата участваха 18 учители от партньорските училища в Шотландия, Испания, Италия, Турция, Гърция и България.

 

продължава>

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

eltarg1
   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

   От 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. се проведе виртуална мобилност по проект по програма Еразъм+ „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин Campbeltown Grammar School, Шотландия. В срещата, организирана в Google Meet, участваха 135 ученици и учители от от партньорските училища в Испания, Италия, Турция, Гърция, Шотландия и България. Това е последната международна среща, организирана с цел представяне на крайните продукти на партньорството.

продължава>

УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

01
   От 7 до 11 октомври 2019 г. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен беше домакин на международна среща по проект „Електронна търговия за стартиращи предприятия“. На срещата присъстваха 31 ученици и учители от партньорските училища в Шотландия, Испания, Италия, Турция и Гърция. Темата на международната среща беше „Дизайн на опаковки и правила за етикетиране и опаковане на продукти“.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПОТЕНЦА, ИТАЛИЯ

01
   От 20.05.2019 г. до 24.05.2019 г. се проведе Учебна /Преподавателска/ Обучителна дейност в Потенца, Италия. Дейността е по проект „Електронна търговия за стартиращи предприятия“ по програма Еразъм+. В срещата участваха 32 ученици и 18 учители от партньорските училища в Италия, България, Шотландия, Испания, Гърция и Турция. Домакин на срещата беше италианското училище “Istituto di Istruzione Superiore Einstein De Lorenzo  – Potenza”. На тази среща учениците презентираха създадените от тях фирми, продукти, рецепта и производствен процес.

продължава>

УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В КАВАЛА, ГЪРЦИЯ

 

01

От 04.03.2019 г. до 08.03.2019 г. четири ученици, двама учители и един от заместник директорите от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен участваха в Учебна /Преподавателска/ Обучителна дейност в Кавала, Гърция. По време на международната среща учениците представиха своята иновативна бизнес идея, създадената от тях фирма и направеното маркетингово проучване с цел износ на новия продукт – „Енерджи байтс“. Продуктът е микс от сушени плодове и ядки и е свързан със здравословното хранене.

 

продължава>

ПЪРВА СРЕЩА – ГРАНАДА, ИСПАНИЯ

 

001От 19 до 22 ноември 2018 г. в Гранада, Испания се проведе първата среща по проекта „Електронна търговия за стартиращи предприятия“. На срещата присъстваха 22 директори и учители от партньорските училища в Испания, Италия, Гърция, Турция, Шотландия и България.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!