ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

elsreshta1

   

  

   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    На 5 и 6 юли 2021 г. се проведе втора виртуална мобилност по проекта „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин CE Ave Maria San Cristobal Granada, Spain. За целта беше използвана електронната платформа Google Meet. В срещата участваха 18 учители от партньорските училища в Шотландия, Испания, Италия, Турция, Гърция и България. Целта на срещата беше обобщение на цялостния напредък и резултатите от проекта, оценка на качеството на дейностите и на крайните продукти, въздействието върху целевите групи, дейностите за разпространение на резултатите. Срещата също така подготви основите за крайния доклад и оцени въздействието върху развитието на ключови компетенции у учениците след изпълнение на всички етапи на проекта.

 

 

 

elsreshta2 elsreshta3 elsreshta4