ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

  001

Участниците в проекта „Иновативни образователни технологии“, преминаха 60 часа езикова подготовка по английски език, ниво А2 по Европейската рамка. Курсът на обучение беше проведен от Деяна Бакалска, учител по английски език. Предварителната езикова подготовка завърши с изходящ тест и издаване на сергификати.