ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

01

През февруари и март 2019 г. учителите, които участват в структуриран обучителен курс във Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Македония, проведоха професионална подготовка. Подготовката беше свързана с основни ИКТ умения, които участниците в мобилността трябва да притежават, за да бъде ефективно тяхното надграждащо обучение.