ОБУЧЕНИЕ В ТЕТОВО, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

01

   

  От 1 до 5 април 2019 г. 6 учители от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ участваха в обучителен курс на тема „Иновативни образователни технологии“ във Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Северна Македония. Обучението се проведе по проект финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая. Учителите придобиха умения за прилагане на уеб-базирани приложения и нови технологии в ежедневната си преподавателска работа. В края на обучението учителите получиха сертификат Европас Мобилност, който описва придобитите професионални умения и компетенции.

02 03 04
05 06 07