РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  01

  Учителите, участвали в обучението, проведоха открити уроци по предметите английски език, български език и литература, математика, история, география и философия. Уроците демонстрираха използването на Гугъл приложения за уеб анкети и тестове (Google Drive, Google Forms), съвременна образователна платформа (Google Classroom), иновативни педагогически подходи (Flipped Classroom).

  02   03   04
  05   06   07