Интерактивни методи и технологии в класната стая

1

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  

  През учебната 2019/2020 година 6 учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в структурирани обучителни курсове във Валенсия, Испания. Партньор на гимназията е испанската асоциация ESMOVIA, специализирана в предоставянето на обучителни услуги в областта на мобилността за участници от цяла Европа. Обучението е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е “Интерактивни методи и технологии в класната стая”, договор номер 2019-1-BG01-KA101-061260. Проектът е на стойност 13 080 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  Преди обучението в Испания учителите ще преминат професионална и културна подготовка.

 

  Целта на проекта е обучение на учители по няколко теми. Двама учители по английски език ще участват в структуриран курс "Прилагане на метода CLIL" от 23 до 27 септември 2019 г. Обучението е насочено към запознаване с метода CLIL и неговото приложение, планиране на уроци и изготвяне на учебни материали, междупредметни връзки, задачи за мотивиране на учениците, използване на ИКТ, ролеви игри, обмяна на опит с испански учители, които прилагат този метод.

 

  Двама новопостъпили учители ще участват в структуриран курс "Творчество за преподаване и професионално израстване" в периода от 21 до 25 октомври 2019 г. Двамата учители, които са за първа година в системата на образованието, ще се обучават как да намират творчески решения и да се изправят срещу професионални и лични предизвикателства, как да мотивират и вдъхновяват учениците си, как да превърнат класната стая в приятно място за учене и общуване.

 

  Двама учители по информатика ще участват в структуриран курс "ИКТ за преподаване и учене", който ще се проведе от 21 до 25 октомври 2019 г. Те ще надградят усвоените умения за работа с ИКТ и ще формират нови умения за прилагане на уеб-базирани приложения в образованието и създаване на образователни ресурси с електронно учебно съдържание. Учителите ще придобият умения за работа с използване на широка гама от инструменти като например Symbaloo, Google Suite, Padlet, Mind Maps, Edmodo.

Блог на проекта

 

БЛОГ НА ПРОЕКТА

 

 Блогът описва методологията на използване на Гугъл приложенията (Google Forms) за целите на образованието и други методи и инструменти  за съвременно, иновативно обучение (Padlet, Thinglink, Flipped Classroom). Представени са възможностите за създаване на игрови упражнения с въпроси и отговори в онлайн платформите за интерактивно съдържание (Kahoot и Quizziz).

продължава>

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

01
   

   Учителите, участвали в обучението по проект „ Интерактивни методи и технологии в класната стая“ по програма Еразъм+, проведоха открити уроци по английски език, информатика, икономика, български език и литература.

продължава>

МОБИЛНОСТ ВЪВ ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

01
   

    Шест учители от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен завършиха обучението си във Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“, по програма ЕРАЗЪМ+. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая.

продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1
   

     През периода юни-септември участниците в структурираните курсове в гр.Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“ преминаха предварителна професионална и културна подготовка.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!