Интерактивни методи и технологии в класната стая

1

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  

  През учебната 2019/2020 година 6 учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в структурирани обучителни курсове във Валенсия, Испания. Партньор на гимназията е испанската асоциация ESMOVIA, специализирана в предоставянето на обучителни услуги в областта на мобилността за участници от цяла Европа. Обучението е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е “Интерактивни методи и технологии в класната стая”, договор номер 2019-1-BG01-KA101-061260. Проектът е на стойност 13 080 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  Преди обучението в Испания учителите ще преминат професионална и културна подготовка.

 

  Целта на проекта е обучение на учители по няколко теми. Двама учители по английски език ще участват в структуриран курс "Прилагане на метода CLIL" от 23 до 27 септември 2019 г. Обучението е насочено към запознаване с метода CLIL и неговото приложение, планиране на уроци и изготвяне на учебни материали, междупредметни връзки, задачи за мотивиране на учениците, използване на ИКТ, ролеви игри, обмяна на опит с испански учители, които прилагат този метод.

 

  Двама новопостъпили учители ще участват в структуриран курс "Творчество за преподаване и професионално израстване" в периода от 21 до 25 октомври 2019 г. Двамата учители, които са за първа година в системата на образованието, ще се обучават как да намират творчески решения и да се изправят срещу професионални и лични предизвикателства, как да мотивират и вдъхновяват учениците си, как да превърнат класната стая в приятно място за учене и общуване.

 

  Двама учители по информатика ще участват в структуриран курс "ИКТ за преподаване и учене", който ще се проведе от 21 до 25 октомври 2019 г. Те ще надградят усвоените умения за работа с ИКТ и ще формират нови умения за прилагане на уеб-базирани приложения в образованието и създаване на образователни ресурси с електронно учебно съдържание. Учителите ще придобият умения за работа с използване на широка гама от инструменти като например Symbaloo, Google Suite, Padlet, Mind Maps, Edmodo.

МОБИЛНОСТ ВЪВ ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

01
   

    Шест учители от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен завършиха обучението си във Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“, по програма ЕРАЗЪМ+. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая.

продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1
   

     През периода юни-септември участниците в структурираните курсове в гр.Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“ преминаха предварителна професионална и културна подготовка.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!