ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1

   

    

    През периода юни-септември участниците в структурираните курсове в гр.Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“ преминаха предварителна професионална и културна подготовка. Професионалната подготовка на участниците се проведе по индивидуална програма за всеки участник. Те бяха насочени към материали, препоръчани от приемащата организация, необходими за запознаване с темата на курса. Участниците в обучението се запознаха с испанската култура и традиции и историческите забележителности на Валенсия.