МОБИЛНОСТ ВЪВ ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

01

   

   

   

   Шест учители от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен завършиха обучението си във Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“, по програма ЕРАЗЪМ+. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая.

 

   Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен е испанската организация, ESMOVIA, която предлага на участниците от други страни шанса за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.

 

   В края на обучението учителите получиха сертификат Европас Мобилност, който описва придобитите професионални умения и компетенции.

 

   Освен обучението в програмата на учителите влизаше подготовка и изнасяне на уроци, посещение на училища и запознаване с испанската образователна система. Културната програма включваше традиции и култура на Валенсия и урок за приготвяне на паеля.

 

   Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен все повече се утвърждава като иновативно училище, стремящо се да въвежда нови образователни подходи и съвременни технологии.

 

   Една от промените на дневен ред в българското училище, необходима и налагана от новите реалности в него, е промяната в ролята на учителя. От преподаващ знания на децата и учениците съвременният учител се трансформира в медиатор, насочващ и стимулиращ процеса на познанието, подкрепящ и насърчаващ усвояването на знания и развиването на умения, катализатор на активността и креативността на подрастващите.

02 03 04
05 06 07