РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ ДРАМА

 

logo

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДРАМА

                              В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - СЛИВЕН

 

    През учебната 2017/2018 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започва четвърти международен проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“.Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Развиване на ключови компетенции чрез драма“. Проектът е на стойност 19 675 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Проектът „Развиване на ключови компетенции чрез драма" има за цел да въведеинтерактивни методи на обучение, като използва 4 методологии: драма техники, ролеви игри, форум театър и проектно базирано обучение.

В проекта участват гимназии от Румъния, Португалия, Турция, Македония и България. В програмата на проекта са предвидени 5 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 14 ученици и 8 учители. Учениците ще могат да усъвършенстват ключовите си умения, като се включат в дейности, които ще ги мотивират, ще им дадат възможност да работят в екип, да комуникират и да си сътрудничат, да изразяват свободно себе си, да бъдат креативни, да се ангажират граждански и социално.

Използването на съвременни методологически подходи и педагогически инструменти ще доведедо развитие на личностни и поведенчески умения необходими за успешна интеграция на пазара на труда.Умения катоадаптивност, организираност, лидерство, критично мислене, вземане на решения, отговорност, избягване и разрешаване на конфликти и изграждане на доверие, са изключително важни за всяко успешно интервю за работа и кариерно развитие и са високо ценени от работодателите.

КРАЙНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА

 

     Крайните продукти на проекта са две методически ръководства за използване на драма техники в часовете по различни учебни предмети и два диска със заснетите по време на срещите в Румъния и Македония видеа. Всички дейности по проекта са отразени в електронната платформа на общността на училищата в Европа – eTwinning.

продължава>

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

 01
   

     Третата международна среща по проект „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, финансиран от програма „Еразъм+“, се проведе в Сливен, България от 3 до 7 юни 2019 г. На срещата присъстваха 15 учители от партньорските училища от България, Португалия, Румъния и Македония.

продължава>

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

izqwa01
   

    

     От 3 до 7 юни 2019 г. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ беше домакин на последната среща по проект „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, финансиран от програма Еразъм+.

     Учениците от театър „Мечтание“ представиха на английски език пиесата „Къща за гости“. Театралното представление се проведе в камерната зала на драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

tetovo01
   От 31.03.2019 г. до 06.04.2019 г седем ученици,  двама учители и директорът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен участваха в Учебна /Преподавателска/ Обучителна дейност в Тетово, Северна Македония. Дейността е по проект „Развиване на ключови компетентности чрез драма“ по програма Еразъм+. На срещата присъстваха 32 ученици и 11 учители от партньорските училища в Румъния, България, Северна Македония и Португалия. Домакин на срещата беше професионална гимназия „Моша Пияде“ в гр. Тетово.

продължава>

ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  001

Хелоуин предлага отлични възможности за запознаване с традициите и културата на англоезичния свят и придобиване на интеркултурни и комуникативни компетентности. На 31.10.2018 г. в часовете по английски език, учениците от 8 Б и 9 Б клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ излязоха извън рамките на традиционното обучение.

продължава>

ДЕЙНОСТИ НА ДРАМА КЛУБА

На 25.04.2018 г. и на 09.05.2018 г. учениците от училищен театър „Мечтание" представиха пиесата „Сватба", вдъхновена от българския фолклор и традиции. Автор на пиесата е директорът на гимназията - Димитър Добрев. В пиесата участват 32 ученици.

продължава>

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРАМА ТЕХНИКИ

drama0 Във връзка с участието на Професионална гимназия по икономика-Сливен в проект по програма Еразъм+, „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, бяха представени3 драма техники в учебните часове по философия, бизнес комуникации и български език и литература.

продължава>

ПЪРВА СРЕЩА В ПОВОА ДЕ ВАРЗИМ, ПОРТУГАЛИЯ

От 22 до 28 октомври 2017 г. в гр. Повоа де Варзим, Португалия се проведе първата среща по проекта „Развиване на ключови компетенции чрез драма“. На срещата присъстваха директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Португалия, Македония и България. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване – планирани продукти, цели, резултати, международни срещи, разпределение на задачите между партньорите, оценка на партньорството, разпространение на резултатите.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!