ДЕЙНОСТИ НА ДРАМА КЛУБА

На 25.04.2018 г. и на 09.05.2018 г. учениците от училищен театър „Мечтание" представиха пиесата „Сватба", вдъхновена от българския фолклор и традиции. Автор на пиесата е директорът на гимназията - Димитър Добрев. В пиесата участват 32 ученици. Основни цели на заниманията са подобряване на езиковата култура, умението да се говори пред публика и гражданско възпитание. Дейностите на клуба са ориентирани в няколко посоки: създаване на драматургични текстове, театрална работилница за авторски пиеси по обществени проблеми, поставяне на сцена, писане и реализация на театрални миниатюри и скечове, сценични изяви и благотворителност.