УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РУМЪНИЯ

  От 27.05.2018 г. до 02.06.2018 г. седем ученици и двама учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен участваха в Учебна /Преподавателска/ Обучителна дейност в Решица, Румъния. На срещата присъстваха 48 ученици и 12 учители от партньорските училища в България, Португалия, Македония и Румъния. Домакин на срещата беше гимназия „Траян Вуя” в гр. Решица. Учениците бяха разделени на 5 форума и работиха в международни екипи, с наставници учителите от партньорските училища. Те имаха за задача да напишат сценарии по 5 теми: реклама, интервюзаработа, представяненапродукт, справяне с оплакваниятанаклиент и участие в професионалносъстезание. След репетиции и приготвяне на мизансцен всеки от форумите представи своя краен продукт. По време на международната среща беше организиран Мастър клас с ръководител Педро Карвальо, театрален педагог и преподавател по сценично движение в театър „Девиза“ в Повоа де Варзим, Португалия. На пресконференция беше представен крайния продукт на проекта – „Методическо ръководство за прилагане на драма техники в класната стая“.