МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В РЕШИЦА, РУМЪНИЯ

 

 

 001

      Програмата на срещата включваше оценка на изпълнението на дейностите по проекта през първата година, оценка на въздействието върху целевите групи, обсъждане на междинните доклади на партньорите и планиране на дейностите през втората година. Всички заложени във формуляра за кандидатстване дейности на този етап са изпълнени. Направено е първото методическо ръководство за използване на драма техники в учебно-преподавателската дейност “Drama Activities in the Classroom”, направени са видеата, които отразяват работата на петте международни групи по време на първата Учебна/Преподавателска/Обучителна дейност. За разпространение на резултатите са използвани Фейсбук групата и сайта на проекта, Twinspace и дейности на местно ниво във всяка партньорска организация. Поставени са задачите за втората Учебна/Преподавателска/Обучителна дейност, която ще се проведе в Тетово, Македония с участието на учители и ученици от партньорските училища.

 

 002
 003  004
 005  006  007