ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

 01

   

    Третата международна среща по проект „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, финансиран от програма „Еразъм+“, се проведе в Сливен, България от 3 до 7 юни 2019 г. На срещата присъстваха 15 учители от партньорските училища от България, Португалия, Румъния и Македония.

Това е последната среща и има за цел мониторинг на напредъка и резултатите от проекта, оценка на качеството на дейностите, на крайните продукти, на въздействието, на дейностите за разпространение, на приложението на драма техники в часовете по различни учебни предмети. На срещата беше подготвен крайния доклад и беше оценено развитието на ключовите компетенции след изпълнение на всички етапи на проекта.

 

 02  03  04
 05  06  1