КРАЙНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА

    

Крайните продукти на проекта са две методически ръководства за използване на драма техники в часовете по различни учебни предмети и два диска със заснетите по време на срещите в Румъния и Македония видеа. Всички дейности по проекта са отразени в електронната платформа на общността на училищата в Европа – eTwinning.

 

ДРАМА ДЕЙНОСТИ В КЛАСНАТА СТАЯ

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/667/61667/files/c0f282d7.pdf

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ДРАМА И ГРАМОТНОСТ

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/667/61667/files/c81303fa8.pdf

eTwinning

https://twinspace.etwinning.net/61667/pages/page/410407