Предварителна подготовка за практиките в Португалия

 

portugal-2-2017-390px

Впериода 24.10.2016-13.01.2017, участниците в проекта „Професионални умения на Европейско ниво“, преминаха 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител в гимназията.

В периода 16.01.2017-02.03.2017, се осъществи 10 часа професионална подготовка. Госпожа Светла Русева, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.Културна подготовка се проведе от 06.03.2017 до 31.03.2017. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сергификати.