Валидиране на резултатите


На 14.04.2017 г. преди отпътуването за България, президентът на Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, д-р Нуно Барбоса, връчи сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността. Учениците от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“, получиха и сертификати за мобилност Europass, които дават възможност с придобитите знания, умения и компетенции, да се работи във всички страни от ЕС.