Обобщителен семинар по програмата ЕРАЗЪМ+

На 10.07.2017 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе обобщителен семинар по програма Еразъм+ с колектива на ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“. Участниците в семинара се запознаха със структурата и целите на програма Еразъм+. Разгледани бяха трите ключови дейности. По ключова дейност К1 бяха разгледани проектите за мобилност на учители и пресонал в сферата на училищното образование и проектите за мобилност на обучаеми и персонал в системата на ПОО. На колектива на гимназията беше представен приключилият проект  “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”, от учителите участвали в мобилността. Екипът на гимназията, разработващ нови проектопредложения обсъди с колектива идеите си за бъдещо участие  в дейностите по програма Еразъм+.