ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

01

      

    В периода 19.10.2019 - 01.02.2020, участниците в проекта „Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика“, преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

 

   Езиковата подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка се проведе в периода 03.02.2020 - 30.09.2020. Курсът на обучение, 20 часа, беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител по английски език в гимназията.

 

   В периода 03.10.2020 - 17.10.2020, се проведе 10 часа професионална подготовка. Г-жа Събина Колева, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.

Културна подготовка се проведе от 21.10.2020 до 04.11.2020. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сертификати.

02 03 04
05 06 07