Развиване уменията на 21-ви век у учениците

logo

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА


   През периода 2019 - 2021 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен ще участва в проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Номер на проекта 2019-1-PL01-KA229-064969_5. Проектът е на стойност 29 719 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Целта на проекта е развиване на умения, които са необходими за успешна интеграция на пазара на труда. Според доклад на Световния икономически форум Четвъртата индустриална революция, заедно с други социално-икономически и демографски промени, ще трансформират трудовия пазар през следващите пет години. Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която в момента все още не съществува, се увеличава всяка година. Сред най-важните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Ще се търсят още лидерски качества, висока мотивация, увереност в себе си, любознателност, инициативност, упоритост. Тези промени на пазара на труда изискват и промяна в образованието. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

   Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са професионални гимназии от Полша, Португалия, Италия и Турция. В международните срещи по проекта ще участват 17 ученици и 8 учители от гимназията.

   Сътрудничеството с партньорските училища ще доведе до обмяна на добри практики в областта на професионалното образование. Целта е учениците да развият универсални умения, които да ги подготвят за света, който ги очаква – да се научат да учат, да работят с други хора, да поемат отговорност за себе си и да допринасят за общностите, в които живеят.

КРАЕН ПРОДУКТ

   Крайният продукт на партньорството е ръководство за учители „A Teacher’s Guide on: Employability and Skills Development of European VET Students . Сътрудничеството между 5 държави: Полша, България, Италия, Португалия и Турция беше много успешно. Първо, в това ръководство споделяме опита, който имаме като преподаватели в сферата на професионалното образование.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ОУРЕМ, ПОРТУГАЛИЯ

21vlast1
        

  От 22 до 28 май 2022 г. 6 ученици и 2 учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“-Сливен участваха в последната среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“, която се проведе в Оурем, Португалия. Темата на срещата беше: „Умения за живота, които работодателите оценяват“. Домакин на срещата беше „Fátima Hospitality Vocational School“.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

bulgariq1
        

  От 27 март до 2 април 2022 г. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен беше домакин на четвъртата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Търсене на работа и кандидатстване за работа. Развиване на предприемачески умения на ученици от професионални гимназии“. В срещата участваха 51 ученици и учители от професионални гимназии в Полша, Италия, Португалия, Турция и България.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – САН САЛВО, ИТАЛИЯ

italy01
        

  От 21 до 27 ноември 2021 г. в Сан Салво, Италия се проведе третата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на информационна, медийна и технологична грамотност“.  Домакин на срещата беше „Istituto Omnicompresivo R. Mattioli - S.D’Acquisto“.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!