Развиване уменията на 21-ви век у учениците

logo

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА


   През периода 2019 - 2021 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен ще участва в проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Номер на проекта 2019-1-PL01-KA229-064969_5. Проектът е на стойност 29 719 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Целта на проекта е развиване на умения, които са необходими за успешна интеграция на пазара на труда. Според доклад на Световния икономически форум Четвъртата индустриална революция, заедно с други социално-икономически и демографски промени, ще трансформират трудовия пазар през следващите пет години. Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която в момента все още не съществува, се увеличава всяка година. Сред най-важните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Ще се търсят още лидерски качества, висока мотивация, увереност в себе си, любознателност, инициативност, упоритост. Тези промени на пазара на труда изискват и промяна в образованието. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

   Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са професионални гимназии от Полша, Португалия, Италия и Турция. В международните срещи по проекта ще участват 17 ученици и 8 учители от гимназията.

   Сътрудничеството с партньорските училища ще доведе до обмяна на добри практики в областта на професионалното образование. Целта е учениците да развият универсални умения, които да ги подготвят за света, който ги очаква – да се научат да учат, да работят с други хора, да поемат отговорност за себе си и да допринасят за общностите, в които живеят.

ДНИ НА ЕРАЗЪМ

dni1
        

   Петото издание на инициативата „Дни на Еразъм“ се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. Това е инициатива на Европейската комисия, с която да се отбележи положителното въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които участват в нея. През 2021 г. инициативата е под патронажа на Европейския комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

продължава>

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

21vek21
   

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

   На 29 март 2021 г. се проведе втората онлайн среща по проект „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ беше домакин на срещата. Участваха 26 ученици и 10 учители от професионални гимназии от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Шест ученици от 11 клас представиха нашата гимназия – Мария Христова, Теодора Тодорова, Иван Иванов, Николай Динев, Стефан Събев.

 

продължава>

ПЪРВА ОНЛАЙН СРЕЩА

21vek1
   

ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ

   На 22 март 2021 г. се проведе първата онлайн среща по проект „Уменията на 21-ви век“. Участваха ученици и учители от партньорските училища от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Италианското училище,  „Istituto Omnicomprensivo Mattioli D'Acquisto“, беше домакин на срещата. Темата на уъркшопа беше „Избор на професия“. 

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ЕСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ

 21 01
   От 9 до 15 февруари 2020 г. в Сеитгази - Ескишехир, Турция се проведе втората среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на уменията за учене“.  Домакин на срещата беше „Професионална и техническа анадолска гимназия“.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ПОЗНАН, ПОЛША

01
   От 1 до 7 декември 2019 г. в Познан, Полша се проведе първата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците.“ Темата на срещата беше „Професионалното образование в Европа – превръщане на предизвикателствата във възможности“. Домакин на срещата беше полският партньор Техникум по електротехника „Хенрик Зигалски“, който е координатор на проекта.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!