Счетоводство на предприятието

chs1         Счетоводството е изключително древна и същевременно актуална професия. Няма сфера в обществения живот, където да не можем да приложим знанията от счетоводството. И днес бизнесът се нуждае от счетоводители и то добре обучени счетоводители.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!