Приключване на стажове

 

В него взеха участие 32 ученици от 11 клас от специалностите „Банково дело”, „Електронна търговия”, „Оперативно счетоводство”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Търговия”.

Училищният екип по проекта беше в състав:

  1. Функционален експерт – Димитър Добрев, директор
  2. Консултант за избор на практика – Красимира Далакчиева, ЗДУД
  3. Финансист – Диана Вичева, счетоводител
  4. Женя Парчева – наблюдаващ учител
  5. Мариана Петрова – наблюдаващ учител

Фирмите – партньори, които участваха в проекта са:

ДРЕС КОД 59” ЕООД

КОНТАБИЛИТЕ” ООД

МАГНИТ” ООД

ПРОФИТ КВ” ООД

ФОС М” ООД

АКАУНТ - М – СТЕФАНОВА” ЕООД

„СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НИКОЛОВ – РАШЕВИ”

ИЙЗИ АСЕТ” ЕООД

ЗММ-СЛИВЕН” АД

МОНТИ - 1 ЕООД

АК ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА

СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” - СЛИВЕН

Стажовете бяха с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година и през ваканциите. Учениците бяха средно по 2 часа на ден във реална работна среда.

След успешното приключване на практиките получиха стипендия в размер на 300 лв. Бяха им връчени сертификати за проведеното практическо обучение.

На някои от тях работодателите предложиха и постоянни работни места.

Екипът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – гр. Сливен изказа благодарност на всички работодателите участвали в проекта, който беше изключително полезен за учениците.