Успешни млади икономисти

1

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

За четвърти път 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в двуседмична практика в Португалия, от 27.06.2021 до 10.07.2021. Практиката е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е “Успешни млади икономисти”. Регистрационен номер 2020-1-BG01-KA102-078041. Проектът е на стойност 52 260 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

 

Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен и тази година ще бъде португалската организация, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – „Mobility Friends”.

 

Осъществяването на практическото обучение на учениците ще се реализира в предложена от партньора организация, която предлага практика на реално работно място, отговаряща на нуждите на целевата група. MCI – Maurílio Caires Informática, Lda се намира във Фуншал - Мадейра, Португалия. Компанията подкрепя професионалното образование в областта на компютърните науки и счетоводството.

 

Стажантите по специалността оперативно счетоводство и контрол, които ще се обучават в тази организация ще работят със съвременно офис оборудване, регистър, попълване и архивиране на документи и фактури. Те ще се запознаят с международните счетоводни стандарти и спецификата на счетоводната работа. Ще подобрят уменията си за попълване на счетоводни и застрахователни документи, класифициране на документи, работа със счетоводен софтуер и извършване на счетоводни операции.

 

Стажантите по специалността икономическа информатика ще осъществяват техническо обслужване на компютри и модернизиране на компютри чрез подмяна на елементи, събиране на данни за системи за обработка на информация, работа със софтуер за управление на бизнеса, използване на готови софтуерни програми с приложение в икономическата сфера, конфигурация на хардуер и софтуер за различни приложения, тестване и диагностициране на компютърно оборудване, поддръжка на локални компютърни мрежи, използване на приложни програми и графично представяне на данни.

 

Реализирайки дейностите, предвидени в проекта, искаме да постигнем прилагане на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, да подобрим съответствието между програмите за практическо обучение в сферата на икономиката и бизнеса и изискванията на работодателите. Това ще доведе до осъществяване на обратна връзка между професионалното образование и реалния производствен сектор, като база за съпоставяне на Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

validirane1
   

   

  

   В края на практическото обучение на остров Мадейра всяка група представи създаденото от нея стартиращо предприятие. Коментирани бяха силните и слаби страни на всяка презентация, задавани бяха допълнителни въпроси. Излъчена беше групата с най-добър бизнес план и най-добро представяне.

продължава>

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

uspprak1
   

   

   Двадесет ученици от 11 клас, от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, бяха на практическо обучение в град Фуншал, на остров Мадейра. Практиката се проведе в периода 28 юни – 9 юли 2021 г. Дейността е по проект “Успешни млади икономисти”, по програма Еразъм +.

продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

u1
   

   

   В периода 03.10.2020 г. - 17.04.2021 г. участниците в проект „Успешни млади икономисти преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!