Открит урок

ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Открит урок по английски език се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен на 13.12.2016 г. с учениците от 9 Б клас. Темата на урока е „Коледни традиции“. Целта на урока е обмяна на добри практики и иновативни подходи при преподаването и ученето на чужд език и разпространение на резултатите по проект по програма Еразъм+ „Web 2.0 инструменти в образованието“. На урока присъстваха г-жа Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение към РУО Сливен, ръководството на гимназията и 20 учители по английски език от община Сливен.  Учениците от 9 Б клас, под ръководството на тяхната учителка, Пепа Големанова, демонстрираха прилагането на проектно-базиран метод, съчетан с използването на новите технологии в обучението. Методическата разработка на урока включваше надграждане и разширяване на придобитите знания и въвеждане на нова лексика по темата, с цел развиване на четирите езикови умения – слушане с разбиране, говорене, четене и писане. Урокът демонстрира използването на аудиовизуални технически средства за обучение и Google уеб-сайт като електронна платформа, която осигурява лесна навигация, чрез използване на хипервръзки към отделните елементи на урока и препратки към други ресурси в глобалната мрежа.