КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 

Учителите от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ преминаха обучение за повишаване на квалификацията в 2 модула. Теоретичното обучение, което се проведе на 21 и 28 ноември 2017 г., включваше „Съвременни инструменти за композиране и представяне на информация“. Лектор на семинара беше доц. д-р Ваньо Иванов, преподавател в ТУ София, ИПФ-Сливен, зам. ръководител на катедра „Математика, физика и химия“. Практическото обучение се проведе на 18 и 19 ноември 2017 г. в гр. Хисаря и се състоеше в представяне на електронно портфолио, работа с електронна система за управление на образованието, обмяна на опит и представяне на добри практики при използването на иновативни обучителни технологии. Семинарът е подготовка към предстоящата вътрешно-квалификационна дейност в гимназията, свързана с използване на Web 2.0 инструменти в процеса на обучение. Учителите положиха изходящ тест и получиха квалификационни кредити, свързани с тяхното професионално израстване и кариерно развитие.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1