Публична покана - Ремонт на санитарни възли

ПГИ - СливенПублична покана "Ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложена количествена сметка".

Документация за участие (съдържа приложенията във формат на Microsoft Word)

Количествена сметка

Изпълнителят е длъжен да извърши реконструкция и ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложените към документацията количествени сметки, като същите след реконструкцията и ремонта ремонта да отговарят на нормативните изисквания за новото им предназначение.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032628

Дата на публикуване: 11.08.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 19.08.2014 г.


 

Публикувано на 22.08.2014 г.:

Протокол №1 от 20.08.2014 г. от работата на Комисията