Договор с предмет "Изготвяне на технически паспорти"

ПГИ - Сливен

 

Договор с предмет "Изготвяне на технически паспорти"

Дата на сключване: 15.06.2016 г.

Изпълнител: "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен

 

 

Свалете договора от файловия сървър на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен

 

Договор с предмет "Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, за обект: "Учебен корпус блок Б" в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен". Договорът е между Възложителя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен и Изпълнителя "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!